صفحه اصلی

قیمت اتریوم

قیمت اتریوم

اتریوم

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

2300.1305

2305.4476

2292.4786

2299

+15.68
+0.69%

+0.44
+0.02%