صفحه اصلی

قیمت ای او اس

قیمت ای او اس

ای او اس

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

1.0517

1.0667

1.0402

1

-0.01
-1.33%

0
-0.04%