صفحه اصلی

قیمت بیت کوین

قیمت بیت کوین

بیت کوین

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

55153.537

55269.741

53626.0188

54544

-1947.96
-3.41%

+80.09
+0.15%