صفحه اصلی

قیمت دلار نیوزلند

قیمت دلار نیوزلند

دلار نیوزلند

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

17350

17350

17230

17307

-70
-0.4%

+20
+0.12%