صفحه اصلی

قیمت دلار نیوزلند

قیمت دلار نیوزلند

دلار نیوزلند

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

20531

20578

20497

20526

-81
-0.39%

+7
+0.03%