صفحه اصلی

قیمت سکه بهار آزادی

قیمت سکه بهار آزادی

سکه بهار آزادی

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

13850000

13900000

13850000

13875000

-100000
-0.72%

-50000
-0.36%