صفحه اصلی

قیمت سکه بهار آزادی

قیمت سکه بهار آزادی

سکه بهار آزادی

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

9810000

9910000

9790000

9845000

-150000
-1.51%

-10000
-0.1%