صفحه اصلی

قیمت سکه نیم

قیمت سکه نیم

سکه نیم

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

5900000

6100000

5900000

6000000

-300000
-4.84%

-100000
-1.67%