صفحه اصلی

قیمت طلا به دلار

قیمت طلا به دلار

طلا به دلار

قیمت

بالاترین قیمت امروز

کمترین قیمت امروز

متوسط قیمت امروز

تغییر نسبت به دیروز

تغییر نسبت به قیمت قبل

2332.51

2335.43

2332.51

2334

-0.73
-0.03%

-0.42
-0.02%